ארכיון של: ספטמבר 2021

האם מותר להציג מידע חסוי לצורך הארכת תפיסת רכוש מחשוד?

האם מותר להציג מידע חסוי לצורך הארכת תפיסת רכוש מחשוד?

השופט יצחק עמית הכריע בסוגיה העקרונית והבהיר שהצגת חומר חקירה לשופט מבלי לחשוף אותו לחשוד היא פרקטיקה מקובלת

"לחץ לקריאת הכתבה"